Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/gratisundervisning.dk/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 481
GratisUndervisning.dk | Videos | Searches

Hvor klog er du? IQ test

Tag IQ testen og se hvor klog du er.
Klik her for at gå til testen.

Har du brug for en pause?

Tag et spil Kingdom Rush.
Klik på billedet for at spille:
kingdom_rush
Kontakt Videoer Kategorier Gratis RSS

This page shows the most popular items on FreeKnowledgeSharing.com. Go to the frontpage to get a better video overview.

Enjoy your stay. Click to see all the videos.

Det narrative selv. Narrativ opfattelse og fænomenologiske opfattelse

Undervisning

Indledning
Formålet med denne opgave er at belyse en nyere opf...

Den redegørende del om det narrative selv, fænomenologisk opfattelse og opfattelse af selvet og inddragelse af bog

Undervisning

Efter præsentationen af den narrative opfattelse af selvet, vil jeg...

Om narrativitet. Det narrative selv er det samme som et konstrueret selv

Undervisning

Paul Ricoeur
Man kan også kalde det narrative selv for et kons...

At forstå sig selv. Ricoeurs mening og ipse-identiteten der gør mennesket i stand til at tage identitet

Undervisning

Ricoeur mener ikke, at man kan komme uden om sit forhold til verden...

Tid og menneskets selv. Narrativ identitet. Ricoeur og Rendtorffs opdagelser

Undervisning

Tid er også et vigtigt begreb i forbindelse med menneskets selv. So...

Om det levende liv og Bruners selv-indikatorer såsom agenter, plot, mål, initiativ, handling og engagement

Undervisning

Rent teknisk eller strukturelt mener Ricoeur, at der er elementer i...

Ricoeur mener at selvet er en kombination af et kropsligt og et tænkende individ. Opsummering af Ricoeurs tanker

Undervisning

Opsummerende mener jeg, at Ricoeur siger følgende: mennesket er bå...

Ricoeur og hans bog "Time, Narrative and History" og Carrs holdning til det

Undervisning

David Carr taler også om Ricoeur i sin bog “Time, Narrative and H...

Filosoffen Daniel Dennetts forsvar af det narrative selv i bogen "The self as center of narrative gravity"

Undervisning

Daniel Dennett er en anden filosof, der forsvarer ideen om det narra...

Daniel Dennetts mening om mennesker som forfattere

Undervisning

Dennett mener, at mennesker alle er en slags forfattere, fordi vi ko...

Daniel Dennett om at selvet er selvet er narrativt

Undervisning

Hos Daniel Dennett ser vi igen, at et menneskeliv sammenlignes med e...

Psykologen Jerome Bruner om forskellige indikatoere som f.eks. agent, engagement, ressource, evaluations, qualia mfl.

Undervisning

Bruner er psykolog og forsvarer også det narrative selv. Bruner læ...

Bruners overvejelser ift. hans eget liv. Om at forbinde et barndoms selv med et voksen selv

Undervisning

Hvis vi ser på selvet som en fortælling, så virker det pludselig...

Redegørelse af selvets natur, førstepersonsfremtrædelsen og om hvordan det fænomenologiske selv minder om det grundlæggende selv

Undervisning

Som fænomenolog starter man et andet sted, når der skal redegøres...

Zahavi og Gallagher ser selvet som en oplevelsesdimension. Om fænomenologiske selv og minimalte selv

Undervisning

Det vil sige, at selvet ikke er noget som vi skal tænke og rational...

Hvorvidt fænomenologen David Hume mener det er muligt at finde et selv af substantiel art

Undervisning

Fænomenologen er enig med David Hume i, at det kan virke umuligt at...

Ligger det fænomenologiske selv implicit i det, at have selvbevidsthed? Hvorfor man må indse oplevelsernes givethed

Undervisning

Det fænomenologiske selv er noget, der ligger implicit i det, er ha...

Hvordan Tim Baynes opfatter selvet og om referencekomponenten og perspektivkomponenten

Undervisning

Tim Baynes opfattelse af selvet
Tim Bayne har...

Bayne og det biologiske perspektiv og psykologisk perspektiv. Hvorvidt man med sikkerhed kan vide om der kun er en bevidsthedsstrøm

Undervisning

Bayne efterprøver et biologisk perspektiv, men her er problemet, at...

Baynes virtuelle fænomenalisme undgår huller i bevidsthedsstrømmene og inddrager narrative opfattelse af et selv i hans teori

Undervisning

Eftersom Bayne skelner mellem bevidstheden og selvet, men samtidig m...

Intentionele konflikter af Bayne med karakter i fortællinger synes umiddelbart formålsløse under Dennetts forklaringer af selvet

Undervisning

(se kilde)

Bayne foreslår, at sammenligne dette...

Det fænomenologiske - og narrative selv ifølge præ-refleksive selvbevidstheder ved spontane autobiografiernes bevidsthed

Undervisning

Forskelle og fællestræk mellem fænomenologisk selv og nar...

Fænomenologi og social dimension med anerkendelse af menneskets færden kritiseres af narrative Dan Zahavi

Undervisning

Alt dette betyder ikke, at fænomenologen ikke er enig i, at selvet...

Identitet af Dan Zahavi og Edmund Husserl om fænomenologisk opfattende sammenhænge og øjeblikkelige selvbevidstheder

Undervisning

Identitet over tid

Når man skal udvikle en teor...

Strukturelt retention-protention og den narrative opfattelses respektive selv’er med dynamisk narrative udvikling

Undervisning

Denne retention-protention struktur sikrer, at vi oplever vores selv...

Ricoeur om embodiment og karakteristisk givethed som centralt element i bevidsthed

Undervisning

Embodiment

Det fænomenologiske selv har oplevel...

Foreneligt møde mellem det minimale selv og fænomenologisk kerneselv af Zahavi

Undervisning

Hvis man medgiver, at der nødvendigvis må være et minimalt selv i...

Zahavi om miljøets betydning på fænomenologi med kroppen som et embodied selv

Undervisning

Når selvet reflekterer, så sker det fra et sted i verden, nemlig d...

Konklusion af den fænomenologiske opfattelse med modspil og sammenligninger

Undervisning

Konklusion
I denne opgave har jeg lagt meget v...

Litteraturliste

Undervisning

Litteraturliste

Bayne, Tim: The Unity of...

Teologen Løgstrup viser hvad der kan udledes af Jesu forkyndelse og om næstekærligheden kan findes i forkyndelse

Undervisning

Løgstrup er teol...

Vi lever fordi tilliden gør, at vi kan møde verden. Tilliden som ikke kun er mellem venner og familiemedlemmer

Undervisning

Det er altså et...

Mennesker kan ikke leve op til tilliden og det betyder nedskrivning af tillid, mistillid og mistro

Undervisning

Problemet med al denne tillid er, at vi som mennesker er fulde af fe...

Fordringen kan ikke opfyldes, men Løgstrup mener stadig man bliver ved med at handle for en anden. Det gælder om at respektere individualitet

Undervisning

Dette krav – fordringen – kommer direkte af tilliden og skal ikk...

Kristendommen udspringer med forkyndelsen af utilitarismens behandling af Gud: Et menneskeligt træk umiddelbart af tilliden

Undervisning

Løgstrup siger a...

Løgstrups og Levinas situation 'analysens ansigt' skjulte ikke-tingslig, gensidig uforudsigelighed

Undervisning

Levinas nævner i...

Eksempel på mønster bliver alternativt når vi accepterer menneskets forsøg på Løgstrups tillidsfulde faktum

Undervisning

Man kan godt udlede et krav af det faktum at mennesker er tillidsful...

Charles Taylors opfattelse af positiv og negativ frihed. Taylor kritiserer et udøvelsesbegreb og et mulighedsbegreb

Undervisning

Ifølge Charles T...

Charles Taylor og hans kritikpunkt om at man ikke kan have kvantitativt frihedssyn

Undervisning

Taylor mener, at man faktisk kun bevæger sig længere væk fra frih...

Charles Taylor redegører for hvordan ufrivilligt situationer og ordensønsker har betydning

Undervisning

Taylor bruger begrebet ‘stærk evaluering’ til at redegøre for,...

Berlin frygter totalitarisme hvorimod Taylor hævder, at personlighedstræk og autoritet ikke er en hindring

Undervisning

Berlin vil holde på, at man ikke kan tage fejl mht. sine egne sande...

Nødvendighed af Adam Swifts forvirrende forstand: Berlin - distinktionernes rådighed over ønskede handlinger

Undervisning

Adam Swift har tre distinktioner mellem opfattelser af frihed. Han b...

Selvrealisering af friheden i privatsfæren ved menneskets natur giver selvindsigten en distinktion af positiv / negativ frihed

Undervisning

Den anden distinktion er mellem positiv frihed som autonomi og negat...

Beskrivelsen af hindringernes tungtvejende personlighed ved kontraintuitiv, materialistisk verdenssyn

Undervisning

Jeg mener, at Taylors argumenter for hvorfor autonomi er en forudsæ...

Autonomiens forudsætning giver begrænset frihed modsat håndgribelig, fysisk modstand

Undervisning

Det kan være meget svært at lave om på sig selv som menneske og l...

I operationalismen er eksperimenter beskrevet. Hempel viser vha. blåt litmus papir og syrlig væske det videnskabelige eksperiment

Undervisning

Ifølge operationalismen skal der kunne beskrives eksperimenter –...

Fysiker P. W. Bridgman som er ophavsmand til operationalismen er overbevist om, at der hører forskellige begreber til forskellige eksperimenter

Undervisning

Operationalismens ‘ophavsmand’ var fysikeren P. W. Bridgman. Det...

Hvordan Hempel bruger sit eksperiment med måling af isens skørhed som argumentation for operationalisme

Undervisning

Det er vigtigt, at de eksperimenter som bestemmer meningen med et be...

Eksperimenter bestemmer videnskabelige begreber uden yderligere analyse. Sammenhængen skabes af den operationalistiske teori

Undervisning

Selvom hovedpunktet i den operationalistiske teori er sammenhængen...

Eksperimenter, der udføres med litmus papir (testpapir) som systematisering og anerkende af den operationalistiske teori, giver flere problemer i bestemte situationer

Undervisning

Den operationalistiske teori har flere problemer. Mange af problemer...

Virkelighedens korrespondensregler svarer på kryds og tværs til eksplicitte definitioner af videnskabelige begreber

Undervisning

Men sådan er det ikke i virkeligheden. I videnskaben lægges der st...

Problematisk overskuelighed af Hempels "langsom teori" hvis udvikling ret præcist modificerer begrebets mening.

Undervisning

Det kan også være problematisk at hævde, at det er eksperimentet,...

Operationer efter ‘paper and pencil’ eksperimenter: Bridgmans hensigtsmæssige operationalister så som ‘den ene vej’

Undervisning

Der kan også være en anden grund til, at det ikke er hensigtsmæss...

Fremgangsmåde: Operationalistisk uoverensstemmelse med teori og fremtrædende empirisk import i kombination

Undervisning

Vi ser altså, at den operationalistiske teori på mange områder ik...

<< Previous page | Next page >>
Show #
GratisUndervisning.dk | Din kilde til gratis viden
Frontpage

Tilfældige videoer


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/gratisundervisning.dk/public_html/modules/mod_videodata_image_display/helper.php on line 41
Hvordan man bygger et simpelt elektrisk kredsløb (teoretisk)
Bliv bedre til ballet. Lær forskellige øvelser, som du kan træne med hjemme
Førstehjælp ved for lavt blodsukker

Tid til afslapning

Tag et spil Angry Birds.
Klik på billedet for at spille:
angry_birds